Εκλεγμένος επρόσωπος Björn Rüter

Gemeinderat σε Kalübbe

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Zentraler Kinderspielplatz für Kalübbe

  CDU, τελευταία έκδοση 03.03.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Grundsätzlich stimme ich zu und freue mich über das Engagement, vor allem das von Alexa.
  Ich möchte das aber noch vorher mit meiner Fraktion und dann in den Gremien beraten.
  Meiner Ansicht nach muss das zuerst im Fachausschuss und dann erst in der Gemeindevertretung besprochen werden.
  Ich wünsche viel Erfolg.


Björn Rüter
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2023
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα