представител на хората Britta Michel

Kreistag в / след Landkreis Helmstedt


Britta Michel
страна : CDU
фракция: Kreistagsfraktion
избори: 2021
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега