Zástupca ľudu Britta Michel

Kreistag v Landkreis Helmstedt


Britta Michel
Politický večierok: CDU
zlomok: Kreistagsfraktion
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz