Λαϊκή εκπρόσωπος Caroline Krug

Gemeinderat σε Τούτσινκ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά 5G-Moratorium für Tutzing: Erhalt einer gesunden und zukunftsfähigen Lebenswelt

  ÖDP, τελευταία έκδοση 06.06.2020

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Ein/e Gemeinderat/-rätin ist die politische Vertretung der Gemeindebürger*Innen. Für diese möchte ich auch nach bestem Wissen und Gewissen eintreten, Schwächere schützen sowie nach Kompromisslösungen suchen. 5% der Tutzinger Bürger*Innen haben bereits diese Petition „Moratorium von 5G in Tutzing“ unterzeichnet, dies ist für mich ein Auftrag, sich diesem Thema zu widmen und bestmögliche Unterstützung und Aufklärung für unsere Tutzinger Bürger*Innen anzubieten.

  Die Forderung der Petition wird durch den fehlenden Nachweis der Unbedenklichkeit dieser Technologie, sowie die im internationalen Vergleich sehr hohen Grenzwerte in Deutschland begründet. Mehrere kompetente wissenschaftliche Stellen stufen Mobilfunkstrahlung seit Jahren als potentiell

  Περισσότερα


Caroline Krug
κόμμα: ÖDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: ÖDP
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Gemeinderätin
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα