Εκλεγμένος επρόσωπος Carsten Heuer

Γνωμοδότηση για την αναφορά Das Klinikum Peine muss erhalten bleiben

CDU, τελευταία επεξεργασία στις 11/3/20

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Christine Heuer. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Die CDU-Fraktion im Kreistag Peine steht - wie bisher - uneingeschränkt zum Peiner Klinikum und setzt sich nachdrücklich für den Erhalt ein. Dies hat die CDU in allen bisherigen Beschlüssen der Kreistagsgremien und mit weitreichenden Kreditzusagen gezeigt.
Das Klinikum Peine ist ein Ort mit hoch qualifizierten Arbeitsplätzen für hochqualifizierte Mitarbeiter. Zum Erhalt der medizinischen Kompetenz, wird die CDU alle vertretbaren Maßnahmen durch den Landkreis unterstützen. Die fachliche Qualität des Peiner Klinikums zeigt sich auch als Ausbildungs- und Lehrkrankenhaus der MHH-Hannover.
Die CDU-Fraktion erkennt das Klinikum auch als bedeutenden Wirtschaftsfaktor mit jährlichen Millionenaufträgen an Handwerk und Handel in Stadt und Region und steht

Περισσότερα

Γνωμοδότηση για την αναφορά Daseinsvorsorge vor Profit! Erhalt/ Wiederaufbau der Gynäkologie in Peine!

CDU
τελευταία επικοινωνία στο 18/5/19
Καμία απάντηση

Carsten Heuer
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
επανεκλογή: 2021
Αξίωμα: Kreistagsabgeordneter
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα