Εκλεγμένος επρόσωπος Christian Kappenhagen

Gemeinderat σε Grefrath

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Gegen die Bebauung des Dorfplatzes in Mülhausen

  CDU, τελευταία έκδοση 02.12.2021

    Απέχω.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Liebe Initiatorinnen und Initiatoren, Lieber Unterstützerinnen und Unterstützer,

  Ihre Petition wendet sich gegen eine Bebauung des Dorfplatzes. Dabei werden die städtebaulichen Möglichkeiten mitunter aus dem Blick verloren: Es gibt eine gute Chance, mehr Parkraum außerhalb des Ortskerns, eine Verkehrsentlastung, einen größeren Spielplatz, mehr Wohnraum, mehr Aufenthaltsqualität und evtl. sogar einen Bürgersaal zu ermöglichen. Das ist es mir wert, hierüber gemeinsam nachzudenken und zu diskutieren.

  Die Verwaltung hat erste Vorschläge vorgelegt und diese bereits am Montag 23.08.2020 in einer ersten Bürgerveranstaltung öffentlich vorgestellt. Rund 150 Bürger*innen haben sich engagiert beteiligt.

  Danach wurde Zeit gelassen, für

  Περισσότερα


Christian Kappenhagen
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Fraktionsvorsitzender
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα