Zvolení zástupcovia ľudí Christian Thieme

Kreistag v Burgenlandkreis

Doposiaľ neboli požadované žiadne pripomienky. V prípade petícií s veľkým ohlasom žiadame zodpovedného orgánu s rozhodovacím právom o vyhlásenie.
Christian Thieme
Politický večierok: CDU
zlomok: Kreistagsfraktion Burgenlandkreis
Nové voľby: 2024
funkcia: Mitglied
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Christian Thieme
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz