Λαϊκή εκπρόσωπος Christine Von Milczewski

Γνωμοδότηση για την αναφορά Wiedereinsetzung des Schulbusverkehrs im Kreis RD-Eck

Grüne, τελευταία επεξεργασία στο 28/10/2021

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Christine Von Milczewski. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας Grüne
Διαφωνώ.

Um die ökologische und sozial gerechte Verkehrswende zu erreichen, müssen wir insbesondere im ländlichen Raum ein hochwertiges ÖPNV-Angebot schaffen. Dabei ist es wichtig, in einem Gesamtkonzept die unterschiedlichen Nutzungsinteressen zu vereinen und schlaue Verbindungen und Umstiegsmöglichkeiten zu schaffen.
Die Wiedereinsetzung eines getrennten Schulbusverkehrs neben dem ÖPNV ist nicht sinnvoll. Die Verbindung beider Verkehre mit verbindlichen Umsteigepunkten- und Zeiten schafft eine bessere Verkehrsinfrastruktur für alle Nutzer*innen in den ländlichen Räumen. Zudem hat der Kreistag im Sommer 2021 die neue Schulbeförderungssatzung beschlossen, mit der die Wartezeiten verkürzt und die Schulwege sicherer werden. Die Regelung tritt größtenteils ab Januar 2022 in Kraft.

Es gab und gibt immer noch Abstimmungsprobleme gerade im Schulverkehr, diese sind aber nicht durch die Rückkehr zum alten Nebeneinander zu lösen. Dort, wo es vor Ort notwendig ist, sind Optimierungsrunden mit den betroffenen Schulen, Schulträgern, Eltern und dem Kreis der richtige Ansatz. Hier gibt es auch die Möglichkeit einen ergänzenden Schulverkehr durch die jeweiligen Schulträger zu regeln. Wir sind der Meinung, dass diese ergänzenden Problemlösungen von allen Beteiligten inklusive des Kreises und der Autokraft zu finden sind!

Γνωμοδότηση για την αναφορά 1 Landkreis 1 Klinik 2 Standorte / Die Imland Klinik in Eckernförde muss bleiben!

Grüne, τελευταία επεξεργασία στο 20/10/2021

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Kirsten Zühlsdorf. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας Grüne
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.

Ein Krankenhaus kann nicht isoliert und rein wirtschaftlich betrachtet werden. Vielmehr
müssen seine Bedeutung für die Region im Hinblick auf die gesundheitliche Versorgung der
Bevölkerung und für die Arbeitskräfte und die lokale Wertschöpfung im Vordergrund stehen.
Nur mit dem Erhalt des Krankenhausstandorts Eckernförde wird es uns gelingen, die wohnortnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung in und um Eckernförde, sowie auch der vielen Touristen in der
Region, sicherzustellen und gleichzeitig Arbeitsplätze zu erhalten.

Dr. Christine Von Milczewski
κόμμα: Grüne
Κοινοβουλευτική ομάδα: Grüne
Νέες εκλογές: 2023
Αξίωμα: Stellvertretender Fraktionsvorsitzende
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα