Εκλεγμένος επρόσωπος Christoph Bauch

Gemeinderat σε Nordstemmen

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Strabs in Nordstemmen

    Unabhängige
    πρόσφατα γραμμένο σε 04.08.2018
    Καμία απάντηση


Christoph Bauch
κόμμα: Unabhängige
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα