Εκλεγμένος επρόσωπος Christoph Neumann

Γνωμοδότηση για την αναφορά Das "Neue Schauspiel" darf nicht sterben!

AfD

τελευταία εγγραφή στο 11/03/2024
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Bauen und Natur erhalten! Artensterben stoppen! Wertvolle Grünflächen für Leipziger*Innen schützen!

AfD

τελευταία εγγραφή στο 14/01/2020
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Aussetzung des Anwohnerparkens im Waldstraßenviertel

AfD, τελευταία επεξεργασία στο 25/10/2019

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Siegbert Droese. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας AfD
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Die AfD-Stadtratsfraktion wiederholt ihre Kritik an der im vergangenen Jahr von Rot-Rot-Grün beschlossenen Ausgestaltung des Anwohnerparkens: Die Nichtbeachtung von Gewerbe und Gästen (seien es Besucher oder aber auch Pflege- und Lieferdienste) sowie die offenkundige Überregulierung stehen in keinem Verhältnis zu der (mitgelösten) problematischen Parksituation bei Großveranstaltungen, die vornehmlich an Wochenenden entsteht. Hier besteht dringender Überarbeitungsbedarf!

Christoph Neumann
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
Νέες εκλογές: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα