Reprezentatívny zástupcovia Claudia Eisenhardt

Stadtverordnetenversammlung v Friedberg

Doposiaľ neboli požadované žiadne pripomienky. V prípade petícií s veľkým ohlasom žiadame zodpovedného orgánu s rozhodovacím právom o vyhlásenie.

Claudia Eisenhardt
Politický večierok: CDU
zlomok: CDU
Nové voľby: 2021
funkcia: stellv. Stadtverordnetenvorsteherin
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz