Λαϊκή εκπρόσωπος Claudia Radtke

Stadtrat σε Βούπερταλ

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Nächster Halt: Wuppertal-PRIMARK - Nein, Danke!

    Die Linke τελευταία έκδοση 09.02.2015

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

    Zum einen finde ich, dass Primark das Eingangstor zu unserer schönen Stadt verschandelt. Zum anderen verurteile ich als aktive Gewerkschftlerin die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten von Primark. Es sind fast ausschließlich prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die Primark anbietet. Unter diesen Voraussetzungen sind die Menschen nicht in der Lage, jetzt und in Zukunft ohne staatliche Zuschüsse zu leben.


Claudia Radtke
κόμμα: Die Linke
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα
Ειμαι Claudia Radtke

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα