Λαϊκή εκπρόσωπος Corina Frenzel

Stadtverordnetenversammlung σε Nidderau


Corina Frenzel
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU-Fraktion
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Stadtverordnete/r
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition