Εκλεγμένος επρόσωπος Daniel Köbler

Stadtrat σε Μάιντς

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Baggersee für Mainz

    Grüne, τελευταία έκδοση 02.09.2020

      Διαφωνώ.

    An sich ist ein Baggersee in oder in der Nähe von Mainz eine gute Idee. Hier sehe ich auch Bedarf. Vor einigen Jahren hatte ich selbst schon einmal diesen Standort in die Diskussion gebracht. Im Gespräch mit vielen Expertinnen und Experten wurde ich aber überzeugt, dass dieser Standort schlicht ungeeignet ist. Hauptgründe sind die fehlende Genehmigungsfähigkeit, aufgrund der Grundwassersituation, der fehlenden Infrastruktur und die Belange des Naturschutzes.

Daniel Köbler
κόμμα: Grüne
Κοινοβουλευτική ομάδα: Grüne
εκλογή: 2024
Αξίωμα:
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel Köbler

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα