Λαϊκή εκπρόσωπος Denis Teppler-Lenzen

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Spielwiese im Eickerender Feld für die Kinder und Jugendlichen!

SPD, τελευταία επεξεργασία στο 29/7/21

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Marcel Knuppertz. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
Διαφωνώ.

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst möchte ich Ihnen für die Anfrage und den Einsatz zur Erhaltung der Wiese im Eickerender Feld danken.
Die rechtliche Grundlage für den geplanten Kindergarten wurde bereits vor vielen Jahren geschaffen. D.h. die Bebauung ist schon länger bekannt. Es gab jederzeit die Möglichkeit im Planungsprozess Anregungen und Bedenken einzureichen. Wir alle wollten einen Kindergarten im Eikerender Feld und wir haben jemanden gefunden der ihn baut. Wir als SPD können einerseits gut nachvollziehen, dass Sie sich große Spielflächen für ihre Kinder wünschen, andererseits muss aber auch klar sein, dass ein erheblicher Bedarf an Kindergartenplätzen innerhalb unserer Stadt vorhanden ist.
In der bereits durch Ihren Verdienst angestoßenen Diskussion ist es unserer Meinung nach bereits zu einer guten Lösung gekommen. Der Spielplatz wird erhalten und gleichzeitig wurde auch eine Ersatzfläche als Spielfläche für die Kinder gefunden. Diese wird in etwa zeitgleich mit dem Bau des Kindergartens zur Verfügung stehen.
Kommunalpolitik ist immer das abwägen von Interessen. Mit dem erarbeiteten Kompromiss erhalten wir somit eine gute Spielmöglichkeit für die Kinder und schaffen gleichzeitig die so dringend benötigten Kindergartenplätze. Zweifelsohne versprechen wir aber auch die Sorgen bezüglich des Verkehrs ernst zu nehmen. Anregungen und Bedenken wegen Lärm und Verkehrssicherung sind im Zusammenhang mit dem Bauantrag für den Kindergarten zu untersuchen und zu entscheiden.

Marcel Knuppertz & Lena Meyer

Denis Teppler-Lenzen
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
επανεκλογή: 2020
Αξίωμα: Vorsitzende Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren
Ιστοσελίδα: http://www.spdkorschenbroich.de/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα