Λαϊκή εκπρόσωπος Denis Teppler-Lenzen

Stadtrat σε Korschenbroich

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Spielwiese im Eickerender Feld für die Kinder und Jugendlichen!

  SPD, τελευταία έκδοση 29.07.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Marcel Knuppertz. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
    Διαφωνώ.

  Sehr geehrte Damen und Herren,

  zunächst möchte ich Ihnen für die Anfrage und den Einsatz zur Erhaltung der Wiese im Eickerender Feld danken.
  Die rechtliche Grundlage für den geplanten Kindergarten wurde bereits vor vielen Jahren geschaffen. D.h. die Bebauung ist schon länger bekannt. Es gab jederzeit die Möglichkeit im Planungsprozess Anregungen und Bedenken einzureichen. Wir alle wollten einen Kindergarten im Eikerender Feld und wir haben jemanden gefunden der ihn baut. Wir als SPD können einerseits gut nachvollziehen, dass Sie sich große Spielflächen für ihre Kinder wünschen, andererseits muss aber auch klar sein, dass ein erheblicher Bedarf an Kindergartenplätzen innerhalb unserer Stadt vorhanden ist.
  In der bereits durch Ihren Verdienst

  Περισσότερα


Denis Teppler-Lenzen
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Vorsitzende Ausschuss für Bildung, Soziales, Familie und Senioren
Ιστοσελίδα: http://www.spdkorschenbroich.de/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα