Εκλεγμένος επρόσωπος Diedrich Höyns

Gemeinderat σε Sittensen

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Weiterführung des MVZ Sittensen

    SPD τελευταία έκδοση 29.03.2016

      Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.


Diedrich Höyns
κόμμα: SPD
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα