Zvolení zástupcovia ľudí Dietrich G. Rühle

Stadtrat v Neuwied

  Stanovisko k petícii Gegen die Erhöhung der Grundsteuer um 45%

  FDP, naposledy upravené 24.06.2021

    Súhlasím / prevažne súhlasím .
  ✓   Podporujem žiadosť v Parlamente, ak je dosť ďalších zástupcov.
  ✓   Som za verejné vypočutie v Parlamente / plenárnom zasadnutí.

  Ich verweise auf unsere ausfürhlichen Stellungnhamen im Blick aktuell vom 7. Mai 2021 und in der RZ vom 15.Mai 2021.


Dietrich G. Rühle
Politický večierok: FDP
zlomok: FDP
Nové voľby: 2024
funkcia: Ratsmitglied
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz