Εκλεγμένος επρόσωπος Dirk Vorlauf

Kreistag σε Landkreis Oldenburg

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir kämpfen für den Erhalt der Hunteschule! Es geht um unsere Kinder!

  CDU, τελευταία έκδοση 02.02.2018

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Die CDU Fraktion im Kreistag hat sich in mehreren Sitzungen ausführlich mjt der Thematik beschäftigt und spricht sich einstimmig für die Inanspruchnahme der Verlängerungsoption der Förderschulen "L" aus, weil sie diese Form der Beschulung für viele Schüler für besser hält. Der Elternwille soll über die richtige Beschulung ihrer Kinder entscheiden. 
  Die Förderschule "L" muss auch am Standort Wildeshausen beschult werden. Das gilt auch für die neu einzuschulenden Klassen.

  Für weitere Erläuterungen stehe ich gerne zur Verfügung.

  Dirk Vorlauf
  Vorsitzender der CDU Kreistagsfraktion
  Tel 015112313519


Dirk Vorlauf
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα