Λαϊκή εκπρόσωπος Dominique Kalb

Γνωμοδότηση για την αναφορά RAUSSENS CALLING!!! SAVE UNTEN!!! - Erhalt des Club Unten Kassel

CDU, τελευταία επεξεργασία στο 31/05/2016

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Das Angebot des UNTEN als außergewöhnlicher Ort der Kasseler Clubszene muss nach Überzeugung der Kasseler CDU-Fraktion erhalten bleiben! Kassel ist eine aufstrebende, dynamische Stadt, die stetig jünger wird. Immer mehr junge Menschen finden in Kassel eine Heimat. Die neue Dynamik dieser Stadt muss sich auch in den Veranstaltungsangeboten für diese jungen Leute widerspiegeln. Der Club- und Feierkultur kommt hier eine besonders wichtige Rolle zu. Gerade so außergewöhnliche Clubs, wie das UNTEN, tragen zu einer vielfältigen und abwechslungsreichen Clublandschaft bei, wie sie sich für eine Großstadt wie Kassel gehört. Es muss ein Weg gefunden werden, der gleichzeitig die Vielfalt in Kassel durch den Erhalt des UNTEN schützt und doch auch den Sicherheitsbedenken der Deutschen Bahn als Eigner der Räumlichkeiten Rechnung trägt. Sollte sich die Deutsche Bahn nicht umstimmen lassen, so liegt es vor allem in der Verantwortung der Stadt Kassel, gemeinsam mit den Betreibern nach alternativen Standorten zu suchen, ganz im Zeichen des von Oberbürgermeister Hilgen für 2016 ausgegeben Jahresmottos „Stadt der Jugend“.

Dominique Kalb
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα