volení zástupci Eberhard Wicke

Kreistag v Okres a kraj Hannover


Eberhard Wicke
Strana: CDU
volební : 2021
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní