Εκλεγμένος επρόσωπος Eberhard Wicke

Kreistag σε Region Hannover

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Krankenhaus Lehrte erhalten!

    CDU
    πρόσφατα γραμμένο σε 12.12.2014
    Καμία απάντηση


Eberhard Wicke
κόμμα: CDU
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα