Εκλεγμένος επρόσωπος Elmar Könemund

Gemeindevertretung σε Weyhe

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhaltung der Ausgleichsflächen vom Gewerbegebiet Dreye West III

  Bündnis 90/Die Grünen τελευταία έκδοση 26.01.2020

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Die Erweiterungsfläche konnte sich bis heute als Ausgleichsfläche für das bisherige Gewerbegebiet entwickeln. Die Ausgleichsfunktion hat sie aber nach 20 Jahren heute erst annähernd erreicht.
  Mit der Bebauung dieser Fläche wird die gerade erst erreichte Ausgleichsfunktion aufgehoben. Das ist Naturzerstörung ohne Not.
  Es gibt keine Zeitnot zur weiteren Prüfung von Alternativen.
  Die Zeitungen berichten laufend von Naturzerstörungen in unserer Nachbarschaft.
  Insektensterben und extrem trockene Jahre erklären sich auch durch den zunehmenden Verbrauch wertvoller Naturflächen in der Gemeinde Weyhe.


Elmar Könemund
κόμμα: Bündnis 90/Die Grünen
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition