Εκλεγμένος επρόσωπος Emil Lehmann

Stadtrat σε Geseke

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Grundschulkonzept Für Geseke: Wir Fordern Den Erhalt Aller Bestehenden Grundschulstandorte!

  BG, τελευταία έκδοση 14.04.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Ich bin für drei Schulstandorte
  Die Bedenken gegen eine Standortschließung sind gerechtfertigt und ich teile diese. Es fehlen bis Dato jegliche Zahlen, Daten und Fakten um eine wirkliche Entscheidung treffen zu können. Es muss ein Gesamtkonzept erstellt werden, in dem alle Schulen betrachtet werden.
  Bausubstanz, Schulform und Einzugsgebiet sind dabei zu berücksichtigen. Ebenso gibt es gewisse gesetzliche Vorgaben die einzuhalten sind, bevor ein Beschluss getroffen werden kann.
  Da diese Entscheidung sich auf die nächsten Jahrzehnte auswirken wird, sollte hier nichts übers Knie gebrochen werden!

  Emil Lehmann
  Ratsmitglied der BG


Emil Lehmann
κόμμα: BG
Κοινοβουλευτική ομάδα: BG
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition