Εκλεγμένος επρόσωπος Felix Bohnacker

Gemeinderat σε Φρίντριχσχαφεν

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Appell: Neues Aufleben Friedrichshafen

  Grüne τελευταία έκδοση 06.10.2019

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Initiativen zur Belebung Friedrichshafens und zur Steigerung der Attraktivität für Einheimische und Gäste sind in jedem Fall zu begrüßen.

  Auch wenn nicht alle Ideen und Forderungen durch Gemeinderat und Verwaltung umgesetzt werden können, so können wir mit dem Setzen der erforderlichen Rahmenbedingungen doch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten.

  Beispielsweise arbeiten wir aktuell an einem Antrag zur Weiterentwicklung des bereits von meinen Fraktionskolleginnen angesprochenen Veranstaltungskalenders der Stadt, welchen wir in Kürze einbringen werden. Dies soll zum Ziel haben, dass die bereits vorhandenen Veranstaltungsangebote besser auffindbar sind und einem größeren Personenkreis bekannt werden.

  Um ein größeres Angebot an Kulturveranstaltungen und Konzerten zu schaffen, könnte man zudem ähnlich wie Freiburg einen „Booking Fonds“ zur Subventionierung von Band- und DJ-Auftritten schaffen.


Felix Bohnacker
κόμμα: Grüne
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Gemeinderat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα