Εκλεγμένος επρόσωπος Frank Mederlet

Γνωμοδότηση για την αναφορά Schluss mit der Verschwendung von Steuergeldern und der weiteren Umsetzung des Innenstadtkonzeptes.

SPD τελευταία επεξεργασία στο 28/04/2016

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
Διαφωνώ.

Von der Politik wird zurecht Verlässlichkeit erwartet. Mit dem einstimmigen Ratsbeschluß Ende 2012, nach jahrelangen Vordiskussionen, auch mit und in der Öffentlichkeit, wird nach dem Grundsatz „Sagen was man tut und tun was man sagt“, gehandelt.

Investitionen von über 20 Mio Euro werden mit dem InHk ausgelöst. Dies ist gut ua für die Konjunktur, für Arbeitsplätze und die Wertschöpfung in unserer Stadt.
Das InHk ist eine gute Grundlage die Wohn-, Lebens-, Aufenthalts- und Einkaufsqualität in unserem schönen Wipperfürth in der Zukunft zu erhalten und zu steigern.

Die „Petition“ suggeriert, dass ein „ Nichts-tun“ der Schlüssel zum Erfolg sei. Das Gegenteil ist der Fall. „Nichts tun“ und die Stadt nur schlecht reden, animiert keine potentiellen Kunden in die Stadt zu kommen. Gemeinsam müssen die Potentiale unserer Stadt genutzt werden, mit den InHk und seinen Maßnahmen.

Die dezidierte Position der SPD-Fraktion ist ua in den Reden zu den Haushalten 2012 folgende nachzulesen.
session.stadt-wipperfuerth.de/bi/to0040.php?__ksinr=600
session.stadt-wipperfuerth.de/bi/to0040.php?__ksinr=626
session.stadt-wipperfuerth.de/bi/to0040.php?__ksinr=663
session.stadt-wipperfuerth.de/bi/to0040.php?__ksinr=726
session.stadt-wipperfuerth.de/bi/to0040.php?__ksinr=811

Frank Mederlet
κόμμα: SPD
Νέες εκλογές: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα