Εκλεγμένος επρόσωπος Frank Muhlert

Kreistag σε Region Hannover

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Krankenhaus Lehrte erhalten!

    SPD
    πρόσφατα γραμμένο σε 12.12.2014
    Καμία απάντηση


Frank Muhlert
κόμμα: SPD
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition