Εκλεγμένος επρόσωπος Franz Fujara

Gemeindevertretung σε Mühltal


Franz Fujara
κόμμα: Die Linke
Κοινοβουλευτική ομάδα: Die Linke
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα