Predstavnik ljudi Franziska Conrad

Stadtrat u Mainz


Franziska Conrad
stranka: Grüne
Frakcija: Grüne
Sljedeći izbor: 2024
Funkcija:
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada