Εκλεγμένος επρόσωπος Friedrich Kethorn

Kreistag σε Landkreis Grafschaft Bentheim

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Eissporthalle Grafschaft Bentheim

  CDU, τελευταία έκδοση 28.04.2016

    Καμία επίσημη δήλωση.

  Sehr geehrter Herr Bruns,

  Sie haben eine Online-Petition „Rettet die Eissporthalle Grafschaft Bentheim“ auf den Weg gebracht. Diese Petition wurde inzwischen von mehr als 1800 Bürgerinnen und Bürgern der Grafschaft unterzeichnet, für mich natürlich Grund genug, Ihnen, stellvertretend für alle Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, eine Antwort zu geben.

  Ich habe Verständnis für Ihr Vorgehen, sich für die Interessen der Eissportfreunde einzusetzen, da nach derzeitigen Erkenntnissen der Eislaufbetrieb für die aktiven Eis-sportlerinnen und -sportler für die Saison 2015/2016 aus Sicherheitsgründen eingestellt werden muss. In der Sportausschuss-Sitzung habe ich die Enttäuschung insbesondere der Kinder und Jugendlichen deutlich gespürt. Dennoch habe

  Περισσότερα

Friedrich Kethorn
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Landrat
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Kethorn
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα