Λαϊκή εκπρόσωπος Gisela Snieders

Kreistag σε Landkreis Grafschaft Bentheim

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Eissporthalle Grafschaft Bentheim

  SPD, τελευταία έκδοση 28.04.2016

    Καμία επίσημη δήλωση.

  Die SPD-Kreisfraktion behandelt derzeit das Thema umfangreich. Die Beratungen hierzu sind unsererseits jedoch noch nicht abgeschlossen, derzeit werden weitere Fakten zusammengetragen und wir werden Ihre Ausführungen bei unseren Beratungen in den Gremien und Fachausschüssen mit berücksichtigen.
  Mit freundlichen Grüßen
  Gisela Snieders
  Geschäftsführerin SPD-Kreisfraktion


Gisela Snieders
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα