Λαϊκή εκπρόσωπος Gisela Waning

Γνωμοδότηση για την αναφορά Mehr Sicherheit an der Ampelkreuzung Wüllener Straße/B 70 in Vreden

CDU, τελευταία επεξεργασία στο 01/06/2015

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Vorstand und Fraktion der CDU Vreden unterstützen diese Petition voll und ganz. Hundertprozentige Sicherheit wird es leider nie geben können, aber Kreuzungen müssen verkehrssicher sein. Wir fordern daher die Unfallkommission von Straßen NRW und Polizei auf, kurzfristig diese Kreuzung bezüglich Verkehrssicherheit zu begutachten und eine Stellungnahme dazu abzugeben. Auf Basis dessen soll eine anschließende Beratung im Fachausschuss erfolgen.

Gisela Waning
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Νέες εκλογές: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα