Εκλεγμένος επρόσωπος Günter Gottschalk

Rat der Stadt σε Barsinghausen


Günter Gottschalk
κόμμα: SPD
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Ratsherr
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα