Εκλεγμένος επρόσωπος Hans Butzen

Stadtrat σε Κρέφελντ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Stadtwaldhaus muss während einer Sanierung geöffnet bleiben

  SPD, τελευταία έκδοση 23.05.2019

    Απέχω.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Die Petition geht von falschen Voraussetzungen aus: es gibt keinen Beschluss des Stadtrates oder eines anderen städtischen Gremiums, dass das Stadtwaldhaus während der Sanierungs-phase geschlossen werden muss!

  Vielmehr ist für die SPD-Fraktion unstreitig, dass der Biergarten in den Sommermonaten geöffnet werden kann. Noch nicht absehbar sind die Möglichkeiten, während der Sanierung das Haus (oder Teile davon) geöffnet zu halten.

  Die SPD-Fraktion wünscht sich eine solche Lösung.

  Ob sich dies aber unter baulichen, planerischen und auch finanziellen Aspekten als machbar und verantwortbar darstellt, soll nach einstimmigen (!) Beschluss des Finanzausschusses der Stadt Krefeld durch ein Gutachten eines Generalplaners beantwortet

  Περισσότερα


Hans Butzen
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα