Εκλεγμένος επρόσωπος Hans Decruppe

Kreistag σε Rhein-Erft-Kreis

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt der „ Michael-Ende-Schule“ in Elsdorf-Berrendorf sowie der „Milos-Sovak-Schule“ in Hürth

  DIE LINKE τελευταία έκδοση 28.04.2016

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Sehr geehrte Frau Deilmann und Unterzeichner der Petition,
  für die Kreistagsfraktion DIE LINKE. möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir für den Erhalt der „ Michael-Ende-Schule“ in Elsdorf sowie der „Milos-Sovak-Schule“ in Hürth eintreten. Für uns sind keine sachlichen, insbesondere keine pädagogischen Gesichtspunkte erkennbar, die eine Schließung der beiden Förderschulen mit dem Schwerpunkt Sprache rechtfertigen würden. In den Beratungen über die Schulentwicklungsplanung werden wir uns daher entsprechend einsetzen. Die von der Mindestgrößenverordnung geforderte Anzahl von 55 Schülern wird erfüllt.
  DIE LINKE. tritt ein für eine inklusive Gesellschaft und fordert deshalb „Eine Schule für alle!“. Deshalb unterstützen wir auch die Zielsetzung eines

  Περισσότερα


Hans Decruppe
κόμμα: DIE LINKE
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition