Εκλεγμένος επρόσωπος Hans-Gerd Gerdes

Gemeinderat σε Butjadingen


Hans-Gerd Gerdes
κόμμα: Grüne
Κοινοβουλευτική ομάδα: Grüne
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα