Εκλεγμένος επρόσωπος Hans-Jürgen Bothe

Gemeinderat σε Kirchlinteln

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Kein Supermarkt auf dem AULA-Grundstück

  CDU τελευταία έκδοση 31.07.2016

    Διαφωνώ.

  Sehr geehrte Mitglieder vom TatORT ORTskern Kirchlinteln,

  gegenüber Ihnen und Ihrem Kampf gegen einen größeren Edeka Markt auf dem AULA-Grundstück in Kirchlinteln, spreche ich meinen Respekt aus.
  Dennoch teile ich Ihre Meinung nich. Ich bin für den Standort und auch für einen neuen Edeka Markt.
  Durch den Neubau können wir die Nahversorgung über einen Vollsortimenter für Kirchlinteln und für die umliegenden Dörfer sichern.
  Ich finde, der Markt gehört in den Ortskern, hier befindet sich auch weitere Einzelhändler. So haben die Einwohner die Möglichkeit andere Geschäfte, die Post-, sowie die Sparkassenfiliale durch kurze Wege zu erreichen.
  Dieses stärkt die Kaufkraft und macht den Hauptort Kirchlinteln attraktiver.
  In vergleichbaren Ortschaften

  Περισσότερα


Hans-Jürgen Bothe
κόμμα: CDU
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα