Εκλεγμένος επρόσωπος Heinrich Volmer

Stadtrat σε Geseke

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Grundschulkonzept Für Geseke: Wir Fordern Den Erhalt Aller Bestehenden Grundschulstandorte!

    BG, τελευταία έκδοση 15.04.2021

      Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
    ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

    Die Notwendigkeit diverser baulicher Sanierungen steht außer Frage. Warum deshalb jetzt eine, zumindest im Grundschulbereich, funktionierende Schullandschaft so durcheinander geworfen werden soll, dafür fehlt mir jedes Verständnis! Entsprechende Begründungen (Stichwort Schulentwicklungsplan) bleibt die Verwaltung bislang jedenfalls schuldig!


Heinrich Volmer
κόμμα: BG
Κοινοβουλευτική ομάδα: BG
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα