Εκλεγμένος επρόσωπος Heinz-Günter Bargfrede

Kreistag σε Landkreis Rotenburg

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Das Bremervörder Krankenhaus muss erhalten bleiben!

    CDU τελευταία έκδοση 19.01.2015

      Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

    Auch ich bin der Meinung, dass das Bremervorder Krankenhaus erhalten bleiben muss. Ich begrüße die Initiative und kann mich mit dem Wortlaut der Petition und der ausführlichen und fundierten Begründung ohne Einschränkung einverständen erklären. In Verbindung mit einem starken regionalen Partner kann das Bremervörder Krankenhaus mittelfristiig wirtschaftlich betrieben werden. Ich bin davon überzeugt, dass das Bremervörder Krankenhaus erhalten bleibt. Das Land Niedersachsen muss dabei seiner Verantwwortung voll und ganz gerecht werden. .

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition