përfaqësues Heinz Ritters

Opinion mbi peticionin Faire Müllgebühren für Mönchengladbach

SPD modifikuar për herë të fundit në 14.06.2018

Baza e vendimit ishte një zgjidhje e fraksionit
nuk bie dakort.

unë do ta mbështes kërkesën nëse do të ketë mjaftueshëm përfaqësues që do të bashkohen

Sehr geehrte Damen und Herren, nachfolgend der Beschluss der Fraktion, der ich mich voll inhaltlich anschließe. Mit freundlichen Grüßen Heinz Ritters

fraktion-spd-mg.de/cms/file/antwortschreiben_umstellung_abfallsystem_einfuhrung_rolltonnen.pdf

Heinz Ritters
parti : SPD
zgjedhjet e ardhshme : 2020
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani