Εκλεγμένος επρόσωπος Hermann Döpke

Γνωμοδότηση για την αναφορά Grundschulkonzept für Hüllhorst: Wir fordern den Erhalt aller bestehenden Schul- und Teilstandorte!

SPD, τελευταία επεξεργασία στο 11/06/2020

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Frank Picker. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
Καμία επίσημη δήλωση.

Die Frage nach der zukünftigen Ausrichtung der Grundschulen in unserer Gemeinde ist ein sehr komplexes Thema. Die am Ende zu treffende Entscheidung wird richtungsweisend für die nächsten Jahrzehnte sein und muss daher gut überlegt sein. In diesem Prozess müssen die Vor- und Nachteile aller Optionen gründlich gegeneinander abgewogen werden. Unser aller Ziel ist es, die beste Lösung für unsere Kinder, ihre Eltern und die Gemeinde zu finden. Hierzu wurde bereits im Juni 2018 ein gemeinsamer Antrag aller Ratsparteien gestellt, in dem ein parteiübergreifender Beschluss angestrebt wird. Im Schulausschuss am 18. Juni 2020 wurden die Fragenkataloge der Parteien beantwortet. Im nächsten Schritt werden nun alle Parteien in die gemeinsame Beratung einsteigen, um möglichst einen parteiübergeifendes Ergebnis zu erzielen. Aufgrund der laufenden Beratungen bezieht die SPD-Fraktion zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine öffentliche Position zu diesem Thema.

Hermann Döpke
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Νέες εκλογές: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα