Λαϊκή εκπρόσωπος Irene Struwe-Pieper

Stadtrat σε Geseke

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Grundschulkonzept Für Geseke: Wir Fordern Den Erhalt Aller Bestehenden Grundschulstandorte!

  CDU, τελευταία έκδοση 09.04.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Thomas Kersting. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Απέχω.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Stellungnahme der CDU Fraktion zur Online-Petition

  Für uns als CDU Geseke hat Bildung einen sehr hohen Stellenwert. Gerade die Corona-
  Pandemie macht uns jeden Tag aufs Neue deutlich, wie wichtig der Schulunterricht durch alle
  Jahrgangsstufen und Schulformen hinweg ist. Es wird aber auch sehr deutlich aufgezeigt,
  dass unser Bildungssystem Schwächen aufweist, die nicht alle Familien gleichermaßen
  auffangen können.

  Daher sehen wir es als vorrangiges Ziel an, für alle Kinder in Geseke ein Schulangebot zu
  schaffen, das den Ansprüchen genügt, die heute und in der Zukunft an das System Schule
  gestellt werden. Alle Kinder in Geseke müssen bei den Bedingungen in den Blick genommen
  werden und für alle Kinder muss ein zukunftsfähiges, gut ausgestattetes

  Περισσότερα


Irene Struwe-Pieper
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα