Λαϊκή εκπρόσωπος Irina Parlow

Κοινοβούλιο: σε Mecklenburgische Seenplatte


Irina Parlow
κόμμα: DIE LINKE
Κοινοβουλευτική ομάδα: DIE LINKE
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα