Εκλεγμένος επρόσωπος Jacques Kempkens

Stadtrat σε Χάγκεν

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet das Theater Hagen! Herr OB Erik O. Schulz: Kassieren Sie die Sparvorgabe!

  AfD, τελευταία έκδοση 13.06.2016

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Ich bin Mitglied im Förderverein des Theaters. Nur passiv, da ich den Förderverein finanziell unterstützen möchte und voll dahinter stehe. Leider fehlt mir die Zeit auch aktiv diesen zu begleiten. Kultur ist wichtig! Museen - die Zeitgeschichte. Es ist ja nicht nur das Theater, hierzu gehört viel mehr. Die Musik, die Muse. Theater verbindet. Gestern sprach ich noch mit meiner Mutter, sie ist Jüdin. Sie wusste, wie schwer es in den Jahren 39/45 war. Ich unterstütze unser Theater - so lange es, es noch gibt!


Jacques Kempkens
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα