Zástupca ľudu Jannine Wagner

Stadtrat v Soest


Jannine Wagner
Politický večierok: SPD
Nové voľby: 2020
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz