Εκλεγμένος επρόσωπος Joachim Thiemig

Gemeindevertretung σε Fronhausen

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα