Εκλεγμένος επρόσωπος Jochen Harries

Γνωμοδότηση για την αναφορά Straßenausbaubeitragssatzung - Strabs - abschaffen

FWG - Fraktion, τελευταία επεξεργασία στο 17/03/2020

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Christian Flor. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας FWG - Fraktion
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Als Mitglied der FWG-Ratsfraktion war ich an der Vorbereitung sowie der internen Vorberatung deren eigenen Antrags vom 20.02.2020 an den Rat der Stadt Syke auf Abschaffung der bislang per städtischer Satzung erhobenen Straßenausbaubeiträge beteiligt.
Dieser Antrag (Vorlage 2020/028) sollte ursprünglich auf die Tagesordnung der für den 18.03.2020 vorgesehenen, aufgrund der aktuellen Situation dann aber abgesagten Ratssitzung gesetzt werden, um dort zwar noch nicht beraten (oder gar entschieden), aber in den Fachausschuss zur inhaltlichen Vorberatung verwiesen zu werden, wie es die Geschäftsordnung des Rates vorsieht.
Das wird voraussichtlich erfolgen, sobald die Situation dies zulässt.
In den dann anstehenden Beratungen wird außer den grundsätzlichen sowie systematischen Gesichtspunkten einer Beibehaltung oder Abschaffung von Ausbaubeiträgen aller Voraussicht nach auch die aktuelle sowie die prognostizierte bzw. prognostizierbare Entwicklung der kommunalen Finanzen und deren Auswirkungen beleuchtet werden (müssen).

Jochen Harries
κόμμα: Freie Wählergemeinschaft Syke
Κοινοβουλευτική ομάδα: FWG - Fraktion
Νέες εκλογές: 2021
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα