volení zástupci Johann Erhard

Gemeinderat v Ried - eliminovány


Johann Erhard - eliminovány
Strana: CSU
volební : 2026
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní

openPetition International