Εκλεγμένος επρόσωπος Johannes Heger

Gemeindevertretung σε Gründau

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Fliegenplage in Gründau

    CDU
    πρόσφατα γραμμένο σε 20.04.2018
    Καμία απάντηση


Johannes Heger
κόμμα: CDU
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition