Zástupca ľudu Judit Schmidt

Gemeinderat v Steinalben


Judit Schmidt
Politický večierok: CDU
zlomok: CDU
Nové voľby: 2024
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz