Εκλεγμένος επρόσωπος Jürgen Frantzen

Γνωμοδότηση για την αναφορά 16. Bundesimmissonsschutzverordnung

CDU τελευταία επεξεργασία στις 12/5/21

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Sehr geehrte Frau Kistermann,
sehr geehrte Petenten,

vielen Dank für Ihre mir am 12. Mai 2021 übersandte Petition zur 16. Bundesimmissionsschutzverordnung gegen Straßenlärm und Missstände an der L 226 in Titz-Gevelsdorf.

Mir liegt es am Herzen, Sie als Einwohnerinnen und Einwohner unserer Landgemeinde vor Lärm und den daraus resultierenden gesundheitsschädigenden Auswirkungen zu schützen. Verschiedene Initiativen, mit dem zuständigen Straßenbaulastträger Straßen.NRW bzw. dem Kreis Düren als zuständige Straßenverkehrsbehörde eine Verbesserung der Situation herbeizuführen, blieben bislang leider erfolglos. Um Ihr sehr berechtigtes Interesse zu unterstützen, habe ich die von Ihnen initiierte Petition daher auch selbst mit meiner Stimme unterstützt.

Ich begrüße Ihre Initiative ausdrücklich und werde die Petition daher selbstverständlich gerne an die zuständigen Stellen beim Landesbetrieb Straßen.NRW sowie beim Kreis Düren als zuständige Straßenverkehrsbehörde verbunden mit der Hoffnung weiterleiten, dass im konsensualen Dialog mit den zuständigen Stellen eine gemeinsame Lösung gefunden wird, die Ihre Situation nachhaltig verbessert.

Gerne unterstütze ich Sie hierbei mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Rathaus der Landgemeinde Titz.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Frantzen
Bürgermeister

Jürgen Frantzen
κόμμα: CDU
επανεκλογή: 2020
Αξίωμα: Bürgermeister der Landgemeinde Titz
Ιστοσελίδα: https://landgemeinde.de
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα